Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaKontaktProgramy europejskieMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014Wypoczynek letni 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
Udział Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w akcji ,, Dni Otwarte Funduszy Europejskich "
Przetargi
Absolwenci OHP

REKRUTACJA


 Zasady przyjmowania uczestników do jednostek organizacyjnych OHP
1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.
2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:
• ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat,
• zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
• złożył niezbędne dokumenty określone w pkt. 3,
• zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
• zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
• dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu jednostki.
3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do OHP:
• podanie, wersja pdf
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,wersja pdf
• kwestionariusz osobowy, wersja pdf
• kwestionariusz osobowy dla uczestników odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy/naukę zawodu w warsztatach OHP, wersja pdf
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wersja pdf
• zgoda na wykorzystanie wizerunku, wersja pdf
zgoda na udział w imprezach, wersja pdf
• kopia ostatniego świadectwa szkolnego,
• 3 fotografie legitymacyjne,
• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum,
• opinia pedagoga szkolnego
• zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
• zaświadczenie o dochodach w rodzinie – w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie.
4. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych OHP oraz w Komendzie Wojewódzkiej OHP w Poznaniu pracownicy Zespołu Kształcenia i Wychowania
(tel. 61 831-24-15).
Jednostki Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:
1. Środowiskowe Hufce Prace w: Kaliszu, Krotoszynie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Kole, Turku, Słupcy, Kościanie, Lesznie, Próchnowie (z internatem), Czarnkowie, Śremie, Poznaniu;
2. Hufce Pracy w: Gostyniu, Pile, Kłecku, Wrześni;
3. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (z internatem) w: Szamocinie, Niechanowie, Chraplewie.
 
PONIŻEJ PODANE SĄ JEDNOSTKI I ZAWODY, W KTÓRYCH POSIADAMY WOLNE MIEJSCA DLA PRZYSZŁYCH UCZESTNIKÓW OHP,
STAN NA DZIEŃ 1 LIPCA 2014 ROKU


WOLNE MIEJSCA W JEDNOSTKACH BEZ ZAKWATEROWANIA:

ŚHP 15-1, 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 16, tel.: (62) 502-61-33
Zawód: kucharz: GD -3, ZSZ - 5
Zawód: sprzedawca: GD- 2, ZSZ - 5
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GD - 1 ZSZ - 3
Zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń: ZSZ - 1
Zawód: elektromechanik: ZSZ - 2
Zawód: wędliniarz: GD - 6
Zawód: cukiernik :ZSZ - 1
Zawód: piekarz: GD - 3, ZSZ - 2

ŚHP 15-2, 63-700 Krotoszyn, ul. Rynek 1, tel.: (62) 722-62-66
Zawód: kucharz : GPP - 1, ZSZ-1
Zawód: fryzjer: GPP-1,
Zawód: sprzedawca: GPP - 1, ZSZ - 1, RNZ: 1
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP: - 2, ZSZ - 2
Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych : , ZSZ - 1
Zawód: ślusarz: ZSZ - 2
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 1, ZSZ- 2,
Zawód: elektryk: ZSZ - 1

ŚHP 15-3, 62-505 Konin, ul. Kanałowa 1, tel. (63) 242-74-21

Zawód: kucharz: GD - 7, ZSZ- 3,
Zawód: fryzjer: ZSZ - 2, RNZ - 1
Zawód: sprzedawca: ZSZ - 5,
Zawód: murarz-tynkarz: ZSZ -6, RNZ- 4
Zawód: kamieniarz: GD - 1, RNZ - 1
Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych: ZSZ - 2
Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie: ZSZ - 3
Zawód: lakiernik: ZSZ - 2
Zawód: blacharz samochodowy: ZSZ - 2
Zawód: ślusarz: ZSZ - 3
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GD - 4, ZSZ - 7, RNZ - 2
Zawód: elektromechanik: GD - 1
Zawód: cukiernik: GD - 1
Zawód: stolarz: GD - 2, ZSZ - 5
Zawód: krawiec: GD -5, SK - 2

ŚHP 15-4, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 20, tel.: (62) 735-79-36
Zawód: kucharz i: GPP - 6, ZSZ - 9
Zawód: sprzedawca: GPP - 6
Zawód: murarz - tynkarz: GPP - 2, ZSZ - 1
Zawód: malarz - tapeciarz: GPP-4, ZSZ- 5
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie : GPP-2 ,ZSZ - 13
Zawód: blacharz samochodowy: ZSZ - 2
Zawód: ślusarz: GPP - 4, ZSZ - 3
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 5, ZSZ - 18
Zawód: stolarz: ZSZ - 3
Zawód: cukiernik: ZSZ - 3
Zawód: piekarz: ZSZ - 1
Zawód: tapicer: ZSZ - 2


Grupy wychowawcze w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów tel. 62-730-05-39

Zawód: kucharz: ZSZ - 3
Zawód: fryzjer: ZSZ - 2
Zawód: sprzedawca: GPP - 3
Zawód: murarz-tynkarz: GPP - 2, ZSZ - 3
Zawód: dekarz: GPP - 3, ZSZ - 1
Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: ZSZ - 4
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: ZSZ - 2
Zawód: lakiernik: GPP - 2
Zawód: blacharz: GPP - 2
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 11, ZSZ - 1
Zawód: elektryk: ZSZ - 4
Zawód: cukiernik: GPP - 1
Zawód: piekarz: GPP - 2, ZSZ - 4
Zawód: tapicer: GPP - 10, ZSZ - 6

ŚHP 15-12, 62-600 Koło ul. Kolejowa 13, tel: (63) 273-51-28
Zawód: fryzjer: ZSZ -3
Zawód: sprzedawca: GPP - 3, ZSZ- 3
Zawód: murarz - tynkarz: GPP-2,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 2, ZSZ - 4, RNZ - 2
Zawód: elektryk: GPP -2
Zawód: elektryk: GPP - 2
Zawód: wędliniarz: RNZ - 2
Zawód: piekarz: GPP-4, ZSZ - 4, RNZ - 3
Zawód: stolarz: GPP 2, , RNZ: - 2
Zawód: krawiec: ZSZ - 7

ŚHP 15-18, 62-700 Turek, ul. Szeroka 2,tel. (63) 278-56-21
Zawód: kucharz: ZSZ - 3
Zawód: fryzjer: ZSZ-4
Zawód: sprzedawca: GD- 1, ZSZ- 7,
Zawód: murarz-tynkarz: ZSZ - 4,
Zawód: blacharz samochodowy : ZSZ 4, RNZ-1
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych :GD - 1, ZSZ- 6, RNZ-2
Zawód: cukiernik ZSZ- 3
Zawód: piekarz :ZSZ- 1
Zawód: stolarz : ZSZ -2, RNZ - 2
Zawód: krawiec: GD - 10

ŚHP 15-19, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 33, tel. (63) 275-10-50

Zawód: sprzedawca: GPP- 1, ZSZ - 2
Zawód: monter: sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: RNZ - 1
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 1, ZSZ - 2
Zawód: ślusarz: GPP-2
Zawód: stolarz: GPP-2

ŚHP 15-21, 64-000 Kościan, ul. Dworcowa 2, tel. (65) 512-64-83
Zawód: kucharz:; GD-3, ZSZ -3
Zawód: sprzedawca: GD-3, ZSZ- 3,
Zawód: murarz tynkarz: GD-4, ZSZ-2,
Zawód: dekarz: GD - 1
Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: GD - 1, ZSZ - 1
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie :GD - 2
Zawód: ślusarz: ZSZ - 1
Zawód: wędliniarz: GD - 1

ŚHP 15-23, 64-100 Leszno, ul. K. Pułaskiego 9A, tel. (65) 529-51-30

Zawód: sprzedawca: GD- 5,
Zawód: murarz-tynkarz: GD: 3,
Zawód lakiernik: GD 1,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych GD- 1,
Zawód: piekarz: GD-1
Zawód: krawiec: GD 2

Grupa wychowawcza w Wolsztynie ul. Dworcowa 764-200 Wolsztyn tel. (68) 347 33 28

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych GPP - 2

ŚHP 15-33, 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 62/64 , tel. (67) 255-55-74

Zawód; kucharz małej gastronomii :GPP - 1
Zawód: sprzedawca: GPP- 1
Zawód: rolnik: GPP - 1,
Zawód: kamieniarz GPP - 1
Zawód: cieśla GPP - 1
Zawód: murarz tynkarz GPP - 1
Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych : GPP - 1,
Zawód: lakiernik GPP - 1
Zawód: blacharz GPP - 1
Zawód: blacharz samochodowy: GPP - 1,
Zawód: ślusarz GPP - 1
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 1,
Zawód: cukiernik GPP - 1
Zawód: piekarz: GPP - 1,
Zawód: wędliniarz GPP - 1
,

ŚHP 15-44, 63-100 Śrem ul. Wyszyńskiego 11, tel. (61) 283-92-99

Zawód: kucharz małej gastronomii: GPP - 2, ZSZ -13,
Zawód: sprzedawca: GPP-5, ZSZ - 3
Zawód: kamieniarz : GPP - 3
Zawód: murarz-tynkarz: GPP -2,
Zawód: lakiernik: GPP-2, ZSZ - 1
Zawód: blacharz samochodowy: GPP-2, ZSZ- 1,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 5, ZSZ -7
Zawód: piekarz: ZSZ -2
Zawód: stolarz: GPP - 2 ZSZ- 6

ŚHP 15-45, 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr. 211 tel. (61) 831 24 60
Zawód: kucharz : GPP - 4, ZSZ- 1, SK - 1
Zawód: fryzjer: GPP -2, ZSZ - 3,
Zawód: sprzedawca: GPP - 7, ZSZ - 2, SK- 1
Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: GPP - 4, ZSZ - 2
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 3, ZSZ - 3, RNZ - 1
Zawód: lakiernik - GPP - 4, ZSZ - 2,
Zawód: blacharz samochodowy: GPP - 3, ZSZ - 2
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 4,ZSZ - 2, RNZ-2
Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych: GPP - 1
Zawód: cukiernik: GPP - 1
Zawód: piekarz: GPP - 1
Zawód: stolarz: GPP - 1

HP 15-25, 63-800 Gostyń, ul. Łokietka 2, tel: (65)572-10-16
Zawód: kucharz małej gastronomii: GPP-6, ZSZ - 2
Zawód: fryzjer: GPP - 2, ZSZ - 2
Zawód: sprzedawca: GPP - 5, ZSZ - 2
Zawód: ogrodnik: GPP - 4
Zawód: murarz-tynkarz: GPP - 2
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 2
Zawód: ślusarz: GPP - 4, ZSZ - 2
Zawód: lakiernik: GPP -3
Zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń: GPP - 4,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 4, ZSZ - 2
Zawód: piekarz: ZSZ - 4

HP 15-26, 64-920 Piła, ul. 14 Lutego 20, tel. (67) 212-57-20

Zawód: kucharz : GPP- 6
Zawód: fryzjer: GPP - 2
Zawód: sprzedawca: GPP -6
Zawód:: lakiernik :GPP - 7,
Zawód:: stolarz: GPP - 2
Zawód: piekarz: GPP - 10

HP 15-41, 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 8, tel: (61) 427-00-64

Zawód: kucharz małej gastronomii GPP-3
Zawód: murarz-tynkarz : GPP -1
Zawód: monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych GPP -1
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 3
Zawód: blacharz samochodowy: GPP-2,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP -3,
Zawód: cukiernik: GPP -3,
Zawód: piekarz: GPP -2,
Zawód stolarz: GPP -2

HP 15-42, 62-300 Września, ul. Koszarowa 12, tel: (61) 640-09-66

Zawód: kucharz : GPP - 2
Zawód: fryzjer: GPP - 2, ZSZ-1
Zawód: sprzedawca GPP -3, ZSZ -3
Zawód: rolnik: GPP - 1
Zawód: murarz-tynkarz: GPP -2
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 1
Zawód: lakiernik : GPP -1
Zawód: blacharz samochodowy: GPP - 2
Zawód: ślusarz GPP -1
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych; GPP - 2,
Zawód: elektryk : GPP - 1
Zawód: elektromechanik: GPP - 2, ZSZ - 1
Zawód: wędliniarz: GPP - 1
Zawód: elektromechanik: GPP - 2, ZSZ - 2
Zawód: cukiernik GPP -2, ZSZ - 2
Zawód: piekarz: GPP -1
Zawód: stolarz: GPP-2, ZSZ - 1
Zawód: tapicer: GPP -2, ZSZ -2

WOLNE MIEJSCA W JEDNOSTKACH Z ZAKWATEROWANIEM I BEZ ZAKWATEROWANIA

OSiW 15-3, 64-820 Szamocin, ul. Szkolna 11, tel.: (67) 284-90-93

z zakwaterowaniem:
Zawód: kucharz: GPP - 1
Zawód: murarz: GPP - 1
Zawód: ślusarz: GPP- 1
Zawód: stolarz: GPP - 1

OSiW 15-4, 62-220 Niechanowo, ul. Parkowa 6, tel.: (61) 427-21-66

z zakwaterowaniem:
Zawód: kucharz: GPP - 1
Zawód: ogrodnik: GPP - 4
zawód: murarz tynkarz: GPP - 4
Zawód: stolarz: GPP - 4
bez zakwaterowania:
Zawód: kucharz: ZSZ -2
Zawód: sprzedawca: ZSZ - 2
Zawód: piekarz: ZSZ - 2

OSiW 15-5, 64-316 Kuślin, Chraplewo 4 tel.: (61) 447-34-55

Rekrutacja prowadzona na bieżąco

ŚHP 15-28, 64-830 Margonin, Próchnowo 26 , tel. : (67) 283-58-55

Z zakwaterowaniem:
Zawód: kucharz GPP- 2, -ZSZ -2,
Zawód: ogrodnik: GPP -5
Zawód: murarz : ZSZ -3
Zawód: stolarz: ZSZ -3


ECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi