Szukaj:
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211
61-485 Poznań
 
tel. 61 831-24-05,
faks  61 831-24-85,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl

 Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy
i Polityki Społecznej
WydarzeniaKontaktProgramy europejskieMłodzi dla wolnościPrzedsięwzięcia 2014Wypoczynek letni 2014
Informacje o OHP
Dane adresowe
Baza noclegowa
Bezpłatne szkolenia
Działalność
Rekrutacja
Refundacja
Jednostki organizacyjne:
Oferty pracy
Podziękowania
Strona Komendy Głównej OHP
Wolontariat w OHP
Współpraca z zagranicą
Udział Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w akcji ,, Dni Otwarte Funduszy Europejskich "
Przetargi
Absolwenci OHP

REKRUTACJA


 Zasady przyjmowania uczestników do jednostek organizacyjnych OHP
1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.
2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:
• ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat,
• zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
• złożył niezbędne dokumenty określone w pkt. 3,
• zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
• zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
• dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu jednostki.
3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do OHP:
• podanie, wersja pdf
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,wersja pdf
• kwestionariusz osobowy, wersja pdf
• kwestionariusz osobowy dla uczestników odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy/naukę zawodu w warsztatach OHP, wersja pdf
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wersja pdf
• zgoda na wykorzystanie wizerunku, wersja pdf
zgoda na udział w imprezach, wersja pdf
• kopia ostatniego świadectwa szkolnego,
• 3 fotografie legitymacyjne,
• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum,
• opinia pedagoga szkolnego
• zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
• zaświadczenie o dochodach w rodzinie – w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie.
4. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych OHP oraz w Komendzie Wojewódzkiej OHP w Poznaniu pracownicy Zespołu Kształcenia i Wychowania
(tel. 61 831-24-15).
Jednostki Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy:
1. Środowiskowe Hufce Prace w: Koninie, Turku;
2. Hufce Pracy w: Gostyniu, Pile, Kłecku, Wrześni, Kaliszu, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Kole, Słupcy, Kościanie, Lesznie, Czarnkowie, Poznaniu;
3. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (z internatem) w: Szamocinie, Niechanowie, Chraplewie i Próchnowie.
 
PONIŻEJ PODANE SĄ JEDNOSTKI I ZAWODY, W KTÓRYCH POSIADAMY WOLNE MIEJSCA DLA PRZYSZŁYCH UCZESTNIKÓW OHP, STAN NA DZIEŃ 15 sierpień 2014 ROKU

WOLNE MIEJSCA W JEDNOSTKACH BEZ ZAKWATEROWANIA:

HP 15-1, 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 16, tel.: (62) 502-61-33
Zawód: fryzjer: ZSZ - 2
Zawód: sprzedawca: ZSZ - 1
Zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń: ZSZ - 1
Zawód: elektromechanik: ZSZ - 1
Zawód: wędliniarz: GD - 5
Zawód: piekarz: GD - 3, ZSZ - 2

HP 15-2, 63-700 Krotoszyn, ul. Rynek 1, tel.: (62) 722-62-66
Rekrutacja prowadzona na bieżąco

ŚHP 15-3, 62-505 Konin, ul. Kanałowa 1, tel. (63) 242-74-21
Zawód: kucharz: GD - 5, ZSZ- 2,
Zawód: fryzjer: ZSZ - 1, RNZ - 1
Zawód: sprzedawca: GD - 5,
Zawód: murarz-tynkarz: ZSZ -2, RNZ- 4
Zawód: kamieniarz: GD - 1, RNZ - 1
Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych: ZSZ - 1
Zawód: lakiernik: ZSZ - 2
Zawód: blacharz samochodowy: ZSZ - 2
Zawód: ślusarz: ZSZ - 3
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GD - 4, ZSZ - 2, RNZ - 2
Zawód: elektromechanik: GD - 1
Zawód: cukiernik: GD - 1
Zawód: stolarz: GD - 2, ZSZ - 5
Zawód: krawiec: GD -5, SK - 2

HP 15-4, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 20, tel.: (62) 735-79-36
Zawód: kucharz i: GPP - 6, ZSZ - 9
Zawód: sprzedawca: GPP - 6
Zawód: murarz - tynkarz: GPP - 2, ZSZ - 1
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie : GPP-2 ,ZSZ - 13
Zawód: blacharz samochodowy: ZSZ - 2
Zawód: ślusarz: GPP - 4, ZSZ - 3
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 5, ZSZ - 18
Zawód: stolarz: ZSZ - 3
Zawód: cukiernik: ZSZ - 3
Zawód: piekarz: ZSZ - 1
Zawód: tapicer: ZSZ - 2

Grupy wychowawcze w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów tel. 62-730-05-39
Zawód: kucharz: ZSZ - 3
Zawód: fryzjer: ZSZ - 2
Zawód: sprzedawca: GPP - 3
Zawód: murarz-tynkarz: GPP - 2, ZSZ - 3
Zawód: dekarz: GPP - 3, ZSZ - 1
Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: ZSZ - 4
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: ZSZ - 2
Zawód: lakiernik: GPP - 2
Zawód: blacharz: GPP - 2
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 11, ZSZ - 1
Zawód: elektryk: ZSZ - 4
Zawód: cukiernik: GPP - 1
Zawód: piekarz: GPP - 2, ZSZ - 4
Zawód: stolarz: ZSZ - 4
Zawód: tapicer: GPP - 10, ZSZ - 6

HP 15-12, 62-600 Koło ul. Kolejowa 13, tel: (63) 273-51-28
Zawód: fryzjer: ZSZ -2
Zawód: sprzedawca: GPP - 3, ZSZ- 3
Zawód: murarz - tynkarz: GPP-2,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP - 2, ZSZ - 2, RNZ - 1
Zawód: elektryk: GPP -2
Zawód: wędliniarz: RNZ - 2
Zawód: piekarz: GPP-4, ZSZ - 1, RNZ - 3
Zawód: stolarz: GPP 2, , RNZ: - 1
Zawód: krawiec: ZSZ - 7

ŚHP 15-18, 62-700 Turek, ul. Szeroka 2,tel. (63) 278-56-21
Zawód: kucharz: ZSZ - 2
Zawód: fryzjer: ZSZ-2
Zawód: sprzedawca: ZSZ- 4,
Zawód: murarz-tynkarz: ZSZ - 3,
Zawód: blacharz samochodowy : ZSZ 4,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych : ZSZ- 4,
Zawód: cukiernik ZSZ- 1
Zawód: piekarz :ZSZ- 1
Zawód: stolarz : ZSZ -1, RNZ - 2
Zawód: krawiec: GD - 7

HP 15-19, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 33, tel. (63) 275-10-50
Zawód: sprzedawca: ZSZ - 1
Zawód: monter: sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: RNZ - 1
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 1, ZSZ - 2
Zawód: ślusarz: GPP-1
Zawód: stolarz: GPP-2

HP 15-21, 64-000 Kościan, ul. Dworcowa 2, tel. (65) 512-64-83

Rekrutacja prowadzona na bieżąco

HP 15-23, 64-100 Leszno, ul. K. Pułaskiego 9A, tel. (65) 529-51-30
Zawód: sprzedawca: GD- 5,
Zawód: murarz-tynkarz: GD: 3,
Zawód lakiernik: GD 1,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych GD- 1,
Zawód: piekarz: GD-1
Zawód: krawiec: GD 2

Grupa w Wolsztynie ul. Dworcowa 764-200 Wolsztyn
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych GPP - 2

HP 15-33, 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 62/64 , tel. (67) 255-55-74
Zawód; kucharz :GPP - 1
Zawód: sprzedawca: GPP- 1
Zawód: lakiernik GPP - 1
Zawód: blacharz GPP - 1
Zawód: blacharz samochodowy: GPP - 1,

HP 15-44, 63-100 Śrem ul. Wyszyńskiego 11, tel. (61) 283-92-99
Zawód: kucharz małej gastronomii: GPP - 2, ZSZ -5,
Zawód: sprzedawca: GPP-3, ZSZ - 2
Zawód: kamieniarz : GPP - 2
Zawód: murarz-tynkarz: GPP -2,
Zawód: lakiernik: ZSZ - 1
Zawód: blacharz samochodowy: GPP-2, ZSZ- 1,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: ZSZ -2
Zawód: piekarz: ZSZ -2
Zawód: stolarz: GPP - 2 ZSZ- 3

HP 15-45, 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr. 211 tel. (61) 831 24 60

Zawód: kucharz : GPP - 2, ZSZ- 1, SK - 1,
Zawód: fryzjer: GPP -1, ZSZ - 2,
Zawód: sprzedawca: GPP - 2, ZSZ - 1, SK- 1,
Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: GPP - 1, ZSZ - 1,
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 1, ZSZ - 1, RNZ - 1,
Zawód: lakiernik - GPP - 1, ZSZ - 2,
Zawód: blacharz samochodowy: GPP - 1, ZSZ - 1,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: ZSZ - 1, RNZ- 1,
Zawód: piekarz: GPP - 1,

HP 15-25, 63-800 Gostyń, ul. Łokietka 2, tel: (65)572-10-16
Zawód: fryzjer: ZSZ - 1
Zawód: sprzedawca: GPP - 2, ZSZ - 2
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 1
Zawód: ślusarz: ZSZ - 2
Zawód: lakiernik: GPP -1
Zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń: GPP - 4,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych:, ZSZ - 2

HP 15-26, 64-920 Piła, ul. 14 Lutego 20, tel. (67) 212-57-20
Zawód: kucharz : GPP- 4,
Zawód: sprzedawca: GPP -3,
Zawód:: lakiernik :GPP - 2,
Zawód:: stolarz: GPP - 1,
Zawód: piekarz: GPP - 9,

HP 15-41, 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 8, tel: (61) 427-00-64
Zawód: kucharz GPP-1
Zawód: murarz-tynkarz : GPP -1
Zawód: monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych GPP -1
Zawód: blacharz samochodowy: GPP-1,
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych: GPP -1,
Zawód: cukiernik: GPP -1,
Zawód: piekarz: GPP -1

HP 15-42, 62-300 Września, ul. Koszarowa 12, tel: (61) 640-09-66
Zawód: fryzjer: GPP - 2, ZSZ-1
Zawód: sprzedawca, ZSZ -3
Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: GPP - 1
Zawód: lakiernik : GPP -1
Zawód: blacharz samochodowy: GPP - 2
Zawód: elektromechanik:, ZSZ - 1
Zawód: wędliniarz: GPP - 1
Zawód: cukiernik GPP -1, ZSZ - 2
Zawód: piekarz: GPP -1
Zawód: stolarz:, ZSZ - 1
Zawód: tapicer:, ZSZ -2

WOLNE MIEJSCA W JEDNOSTKACH Z ZAKWATEROWANIEM I BEZ ZAKWATEROWANIA

OSiW 15-3, 64-820 Szamocin, ul. Szkolna 11, tel.: (67) 284-90-93
z zakwaterowaniem:
Zawód: murarz: GPP - 1
bez zakwaterowania:
Zawód: stolarz: GPP - 2

OSiW 15-4, 62-220 Niechanowo, ul. Parkowa 6, tel.: (61) 427-21-66
z zakwaterowaniem:
Zawód: kucharz: GPP - 1
Zawód: ogrodnik: GPP - 4
zawód: murarz tynkarz: GPP - 4
Zawód: stolarz: GPP - 4
bez zakwaterowania:
Zawód: kucharz: ZSZ -2
Zawód: sprzedawca: ZSZ - 2
Zawód: piekarz: ZSZ - 2

OSiW 15-5, 64-316 Kuślin, Chraplewo 4 tel.: (61) 447-34-55
Rekrutacja prowadzona na bieżąco


OSiW 15-28, 64-830 Margonin, Próchnowo 26 , tel. : (67) 283-58-55
Rekrutacja prowadzona na bieżącoECAM
© OHP 2007
Biuletyn|Kontakt|Przetargi